Nieuws

Eindelijk weer open

Beste gebruikers,

Zoals op 19 mei door de overheid bekend is gemaakt worden de coronamaatregelen per 1 juni versoepeld.

Dit houdt in dat het Dorpshuis vanaf die datum weer opengaat.

Vooralsnog mogen de groepen niet groter zijn dan 30 personen (exclusief Dorpshuismedewerkers) met inachtneming van 1,5 meter afstand tussen de personen.

Concreet betekent dit, dat er weer veel activiteiten kunnen opstarten met de juiste inrichting van de zalen.

Uiteraard hebben wij als bestuur voor het Dorpshuis een protocol opgesteld hoe te handelen om de 1,5 meter afstand te kunnen waarborgen.

Dit protocol is in het Dorpshuis beschikbaar.

Wij kunnen voor u niet bepalen of u weer gebruik wilt maken van het Dorpshuis vanaf 1 juni,  maar wij zijn er klaar voor om u weer te begroeten.

Het is aan u of u uw activiteiten weer wilt opstarten.

De openingstijden worden aangepast aan de gevraagde activiteiten. Bij meerdere gelijktijdig aangevraagde activiteiten bepaalt het bestuur of 1,5 meter gewaarborgd is en/of blijft. Zo niet, dan zal er in overleg naar een andere oplossing worden gezocht.

Zo heeft het bestuur ook besloten, indien daar belangstelling voor is, in de zomerperiode de deuren niet te sluiten. U kunt dus uw activiteit de gehele zomer door laten gaan.

Zodra de regels wijzigen zowel in versoepeling als versobering passen wij hier uiteraard ons beleid op aan.

Bij de ingang is een pompje met desinfecterende vloeistof geplaatst, zodat u uw handen kunt desinfecteren.
Maak hier gebruik van.


Wij horen heel graag van u wanneer u weer gebruikt gaat maken van het Dorpshuis.
Graag via mail naar: beheerder@dorpshuisvoorst.nl

Het is voor iedereen een zoektocht hoe te handelen, wij hebben het protocol opgesteld, maar deze is niet in beton gegoten. Heeft u als gebruiker verbeter- voorstellen of ideeën dan houden wij ons van harte aanbevolen.

Wij, als bestuur, hopen u allen weer spoedig in goede gezondheid te kunnen begroeten.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Stichting Dorpshuis Voorst