Historie

Het pand deed van oorsprong dienst als de openbare school van het dorp Voorst.
In 1784 werd het eerste schoolgebouw naast de kerk gebouwd, er was maar één lokaal. Vele malen werd het bouwwerk aangepast en uitgebreid.
In 1908 werd de school vrijwel geheel vernieuwbouwd tot de -ook nu nog zichtbare- huidige afmeting.

De gevels zijn verfraaid met gepleisterde pilasters, een plint en een lijst onder de goot. De symmetrisch ingedeelde voorgevel heeft een hoofdtoegang met dubbele paneeldeuren en vensters met elk 6-ruit ramen. De noordzijde heeft in de eerste travee een gepleisterd schriftpaneel met naam en jaartal. In de zijgevels zijn op een aantal plaatsen vlak boven de plint lichtgetoogde gietijzeren roosters gesitueerd op de plaats van de oorspronkelijke kolenkachels.

Bij de laatste ingrijpende verbouwing tot Dorpshuis in 1996 is geprobeerd het originele gemeentelijke monument zoveel mogelijk in tact te laten.

Een lange weg....

In 1972 werd een nieuwe openbare lagere school in gebruik genomen en kwam het gebouw leeg te staan. Al snel werd een gedeelte in gebruik genomen voor sociale - en culturele doeleinden. Vanaf 1975 was men van tijd tot tijd bezig het gebouw beter geschikt te maken voor multifunctioneel gebruik en al in 1978 kwam men tot de conclusie dat het dorp een nieuw Dorpshuis moest krijgen. Initiatiefnemer en groot stimulator was Jonkheer mr. L.H.M.F.M. Bosch ridder van Rosenthal. De inmiddels opgerichte SADV (Stichting Accommodatie Dorp Voorst), waar alle gebruikers in vertegenwoordigd zijn, zocht vanaf 1980 naar een geschikte plek voor dat Dorpshuis.

Inmiddels werd de "oude school" regelmatig gerenoveerd en gerepareerd.
Eind 1980 waren behalve de bibliotheek twee lokalen, gescheiden door een vouwwand, beschikbaar.
Bij de officiële opening van de gerenoveerde Oude School noemde burgemeester P. Zevenbergen het een tussenstation op weg naar een Dorpshuis.

In 1988 wordt het pand echter met sluiting bedreigd in verband met te lage huuropbrengsten.
In datzelfde jaar, vond de CJV-beheerscommissie, die het verenigingsgebouw aan de Kerkstraat exploiteerde, dit niet meer uitvoerbaar. Een totale opknapbeurt kostte echter f 300.000.--. Besloten wordt het gebouw alleen een beetje op te knappen om het veilig te kunnen gebruiken.

De verenigingen en andere belanghebbende partijen staken de koppen bij elkaar en dat resulteerde in een plan dat in 1991 bij de gemeente werd ingediend, met als doel: het bouwen/verkrijgen van een eigentijdse accommodatie, niet alleen voor de gebruikers van "de oude school", maar ook voor die van het CJV-gebouw.

Een jaar later besluit de bevolking van Voorst gezamenlijk, dat de plek naast de kerk de beste is voor een dorpshuis. Het gemeentebestuur sluit zich hier bij aan, maar in 1993 vergadert men nog steeds. Enkele dorpsbewoners maken bezwaar tegen -in hun ogen- aantasting van een beeldbepalend stukje van het dorp. De gemeente Voorst laat zich echter leiden door de wens van de bevolking en om enigszins tegemoet te komen aan de eisen van de monumentencommissie wordt besloten, dat de omvang van de uitbreiding c.q. verbouwing functioneel, maar zo beperkt mogelijk zal zijn.

Er worden drie architecten uitgenodigd om een ontwerp te maken en begin 1994 presenteert architectenbureau Braaksma & Roos het schetsplan, dat met veel lof wordt ontvangen. Het bureau stelt, dat een monument met een functie in zijn waarde blijft. Aannemer A.J. Bessels gaat het bouwen.

Een bouwcommissie met vertegenwoordigers van alle gebruikers wordt in het leven geroepen om mee te denken en eindelijk kan de sloop in oktober 1994 van start. En passant wordt -door aandrang van de gebruikers- ook nog een kelder bij het plan betrokken. Op 28-11-1994 wordt tenslotte f 2.100.000.-- uitgetrokken om de bouw te realiseren.

Inmiddels is het bestaande pand Schoolstraat 14 door onder meer lekkage rijp voor de sloop. In juni 1995 wordt de bouwvergunning afgegeven en een maand later nemen de gebruikers met een openluchtconcert afscheid van "de oude school".